persiųsti

persiųsti
pérsiųsti tr. K, Rtr, Š, NdŽ; LL190 1. pergabenti, perkelti, perduodant kitiems: Tę buvo nuvežę, tai turėjo šę pársiųst Jrb. Nuvežė į Šiaulius [ligonį], iš ten pársiuntė į Vilnių, gydė Krš. 2. 1 per tarpininkus, tam tikromis priemonėmis perduoti į kitą vietą: Čia tos senikės nerado, pársiuntė piningus į Raudėnus, kur agistruota (registruota) Krš. | refl. tr. NdŽ: Nuvežė tę, tai jiejie pársisiuntė pãts namõ Jrb. \ siųsti; apsiųsti; atsiųsti; dasiųsti; įsiųsti; išsiųsti; nusiųsti; pasiųsti; parsiųsti; persiųsti; prasiųsti; prisiųsti; susiųsti; užsiųsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • persiųsti — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Elektroninio pašto programos komanda pažymėtam laiškui persiųsti kitam adresatui. ↑Laiško antraštėje nurodomas persiuntėjo adresas. Persiuntimo variantas priklauso nuo pašto programos numatytosios laiškų… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • persiųsti — pérsiųsti vksm. Láišką pérsiunčiau paštù, naujù ãdresu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • persiusti — intr., persiùsti Rtr, parsiusti M 1. apimti pasiutligei: ^ Ir persiutęs šuva ne kaimynas Švnč. 2. M, NdŽ perpykus įniršti: Ans, ka parsiunta, nėko nebįdauža: nagų tų nebnuvaldo Trk. Parsiutau, nenoru su tokia i šnekėti Rdn. Boba siuto ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persiųsti kitaip — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Elektroninio pašto programos komanda laiškui persiųsti kitam adresatui parenkant vieną iš persiuntimo variantų. Paprastai galima parinkti, kaip laišką persiųsti: tiesiogiai (persiunčiamo laiško tekstas ir …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • forward as — persiųsti kitaip statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Elektroninio pašto programos komanda laiškui persiųsti kitam adresatui parenkant vieną iš persiuntimo variantų. Paprastai galima parinkti, kaip laišką persiųsti: tiesiogiai (persiunčiamo… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • forward — persiųsti statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Elektroninio pašto programos komanda pažymėtam laiškui persiųsti kitam adresatui. ↑Laiško antraštėje nurodomas persiuntėjo adresas. Persiuntimo variantas priklauso nuo pašto programos… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • apsiusti — apsiùsti intr. Rtr; Sut, LVI129 1. Zp apsirgti pasiutimo liga: Šuva apsiùto Ds. 2. J, Grg įdūkti, įšėlti: Oi ans yra apsiùtęs! Kl. Jau tikrai mano vyras apsiùto Klt. Visi vaikai kap apsiùto – neleidžia tėvui ženyties! Ml. Bet anys apsiuto ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiųsti — apsių̃sti, apsiuñčia, àpsiuntė tr. Rtr; Q81, MP179, Sut 1. Aplinkui siųsti, apsiųsti LL116. 2. visiems ar daugeliui nusiųsti, tam tikromis priemonėmis įteikti: Àpsiunčiau į skridinį gromatas apie smertį savo genties J. Daugumui [vokiečiai]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiusti — atsiùsti intr. atsišėlti: ^ Nesiutęs apželdamas, gavo atsiusti žildamas Vaižg. siusti; apsiusti; atsiusti; įsiusti; išsiusti; nusiusti; pasiusti; persiusti; prasiusti; prisiusti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiųsti — atsių̃sti, atsiuñčia, àtsiuntė tr. K, Š, Rtr, DŽ1; H, R, Sut, I 1. DŽ paliepti ateiti, atvykti: Atsiųsk vaikų kurį J.Jabl. Jis manęspi jį atsiuntė CII632. Atmisiųsk, meldžiu, vieną iš vaikų Ch2Kar4,22. Atàsiuntė paklaust, kiek mokėt Klt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”